Kế hoạch hỗ trợ phản nằm và chăn cho các trường mầm non huyện Mù cang chải, tỉnh Yên Bái

Thứ năm - 11/12/2014 16:23
[Sống Hướng Thiện] - Kế hoạch hỗ trợ phản nằm và chăn cho các trường mầm non huyện Mù cang chải, tỉnh Yên Bái

No picture

KẾ HOẠCH HỖ TRỢ PHẢN NẰM VÀ CHĂN CHO CÁC TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN MÙ CĂNG CHẢI, TỈNH YÊN BÁI

(Tháng 3 – 7/2013)

I. MỤC TIÊU

Hỗ trợ phản nằm và chăn cho toàn bộ 14/15 trường mầm non của huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái (trường Mầm non Mồ Dề đã được hỗ trợ đầy đủ).

II. THÔNG TIN CƠ BẢN

Huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái là một huyện miền núi nghèo, trong đó 90% dân số là người dân tộc H’Mông.

Trên toàn huyện có 14 xã, 15 trường Mầm non (do riêng xã Lao Chải có 2 trường). Số liệu về học sinh được thể hiện như trong bảng tổng hợp dưới đây:

TT

Tên trường

Xã, thị trấn

Học sinh

Tổng cộng

Nhà trẻ

Mẫu Giáo

Tổng số

25-36 tháng

Tổng số

3-4 tuổi

4-5 tuổi

5-6 tuổi

1

MN Bông Sen

Xã Chế Cu Nha

257

20

20

237

44

86

107

2

MN Hoa Ban

Xã Khao Mang

297

22

22

275

43

112

120

3

MN Hoa Hồng

Xã Nậm Có

357

25

25

332

52

109

171

4

MN Hoa Huệ

Xã Hồ Bốn

177

25

25

152

25

105

22

5

MN Hoa Lan

Thị trấn

224

48

48

176

62

61

53

6

MN Hoạ Mi

Xã La Pán Tẩn

244

20

20

224

32

81

111

7

MN Khau Phạ

Xã Cao Phạ

300

25

25

275

31

59

185

8

MN Kim Nọi

Xã Kim Nọi

157

16

14

141

42

46

53

9

MN Lao Chải

Xã Lao Chải

210

12

12

198

54

72

72

10

MN Mồ Dề

Xã Mồ Dề

320

52

52

268

 

99

169

11

MN Púng Luông

Xã Púng Luông

277

44

44

233

48

21

164

12

MN Sao Mai

Xã Dế Xu Phình

223

22

22

201

32

81

88

13

MN Sơn Ca

Xã Nậm Khắt

335

12

12

323

85

112

126

14

MN Chế Tạo

Xã Chế tạo

93

   

93

28

65

 

15

MN Xéo Dì Hồ

Xã Lao Chải

218

   

218

119

99

 

Tổng cộng

 

3,689

343

341

3,346

697

1,208

1,441

 

III.  CƠ SỞ

Lý do lựa chọn hỗ trợ phản và chăn

Qua thực tế từ các chuyến đi khảo sát, chúng tôi nhận thấy

-        Về cơ sở vật chất: Ở miền núi, mỗi xã thường có một điểm trường chính và nhiều điểm lẻ. Các trường chính đã được kiên cố hóa, thường lớp học được lát gạch hoa, một số lớp ít ỏi đã có phản, nhưng đa phần là chưa có. Cơ sở vật chất tại các điểm lẻ kém hơn rất nhiều. Nhiều lớp vẫn là nền đất, và tất cả đều thiếu phản. Hiện tại, ở hầu hết các trường, các em nằm ngủ trưa chỉ trên một chiếc chiếu trải trên nền đất. Ở một vài điểm, các cô giáo góp tiền mua tấm xốp lót khoảng nền nhỏ trong lớp học và trải chiếu lên đó. Ở lẻ tẻ một đôi địa điểm phụ huynh đóng tấm lót để ngủ bằng nứa, tuy vậy, tấm “phản” như vậy rất chóng hỏng.

-        Hiện chưa có chương trình nhà nước về việc hỗ trợ đóng phản cho các trường mầm non. Rất nhiều trường thậm chí còn chưa có bàn ghế.

-        Nhóm Vì ta cần nhau sau khi lên thăm đã hỗ trợ 47 tấm phản và chăn cho toàn bộ các điểm lẻ trường Mầm non Mồ Dề (do điểm chính đã có sẵn từ trước) và sự hỗ trợ của nhóm được đánh giá cao, cho thấy sự thiết thực. Các cô giáo cho biết nhờ có phản ấm, các em ngủ trưa ngon hơn rất nhiều.

Lựa chọn đối tượng: Chương trình hướng tới học sinh tiểu học và mầm non; hỗ trợ phản và chăn chú trọng vào học sinh mầm non.

IV.   NGÂN SÁCH

Việc hỗ trợ phản và chăn cho trường mầm non Mồ Dề được tính toán trên cơ sở sau:

-        Phản: 350.000/chiếc

-        Chăn: 100.000/chiếc

-        1 bộ phản và chăn dành cho 5 em học sinh

Từ bảng số liệu ở trên, và theo kinh nghiệm hỗ trợ cho trường Mầm non Mồ Dề, có thể tạm tính số lượng và khoản kinh phí cần hỗ trợ như sau:

STT

Tên trường

Xã, thị trấn

Số học sinh

Số phản và chăn cần hỗ trợ (bộ)

Kinh phí

Thời gian

Ghi chú

1

MN Bông Sen

Xã Chế Cu Nha

257

52

23.400.000

Tháng4

SHT (dự kiến)

2

MN Hoa Ban

Xã Khao Mang

297

60

27.00.0000

Tháng 4

 

3

MN Hoa Hồng

Xã Nậm Có

357

72

32.400.000

Tháng 5

 

4

MN Hoa Huệ

Xã Hồ Bốn

177

36

16.200.000

Tháng 4

SHT (dự kiến)

5

MN Hoa Lan

Thị trấn

224

45

20.250.000

Tháng 5

 

6

MN Hoạ Mi

Xã La Pán Tẩn

244

49

22.050.000

Tháng 2-3

Nhóm bạn bè blogger Hiệu Minh đã gửi tiền

7

MN Khau Phạ

Xã Cao Phạ

300

60

27.00.0000

Tháng 6

 

 

songhuongthien.vn

8

MN Kim Nọi

Xã Kim Nọi

157

32

14.400.000

Tháng 2-3

Nhóm bạn bè bên Hungary đã gửi tiền

9

MN Lao Chải

Xã Lao Chải

210

42

18.900.000

Tháng 6

 

10

MN Mồ Dề

Xã Mồ Dề

320

0

0

 

Nhóm Vì ta cần nhau đã hỗ trợ

11

MN Púng Luông

Xã Púng Luông

277

56

25.200.000

Tháng 6

songhuongthien.vn

12

MN Sao Mai

Xã Dế Xu Phình

223

45

20.250.000

Tháng 7

 

13

MN Sơn Ca

Xã Nậm Khắt

335

67

30.150.000

Tháng 7

 

14

MN Chế Tạo

Xã Chế tạo

93

19

8.550.000

Tháng 7

 

15

MN Xéo Dì Hồ

Xã Lao Chải

218

44

19.800.000

Tháng 2-3

Nhóm bạn bè bên Hungary đã gửi tiền

Tổng cộng

3,689

 

305.550.000

 

 

 

Lưu ý: Đây chỉ là con số tạm tính. Khi thực hiện, Báo sẽ liên lạc với từng trường, xác định số lượng cần thiết cho điểm chính và từng điểm lẻ. Đối với các trường mà điểm chính đã có sẵn, có thể số tiền sẽ giảm tương đối. Tuy nhiên, số phản và chăn cần thiết có thể sẽ tăng so với dự trù một chút do số lượng học sinh mỗi điểm không phải luôn chia hết cho 5 và khi đó sẽ phải cân nhắc theo thực tế.

Sẽ cần tính thêm một khoản chi nhỏ cho việc gửi chăn từ Hà Nội lên Mù Căng Chải.

V.  THỰC HIỆN

1.      Kinh phí

Đây là một kế hoạch lớn, đòi hỏi sự chung tay của các nhóm khác nhau.

-        Hiện nhóm bạn bè bên Hungary đã hỗ trợ nhóm 1.625 USD. Khoản tiền này vừa đủ cho việc hỗ trợ 02 trường (Mầm non Kim Nọi, xã Kim Nọi và Mầm non Xéo Dì Hồ, xã Lao Chải).

-        Nhóm bạn bè blogger Hiệu Minh hỗ trợ nhóm 1.000 USD. Khoản tiền này đủ cho việc hỗ trợ trường 01 trường (Mầm non Họa My, xã La Pán Tẩn.)

-        Nhóm Vì ta cần nhau sẽ hỗ trợ 03 trường (Mầm non Bông Sen, xã Chế Cu Nha, Mầm non Hoa Ban, xã Khao Mang, và Mầm non Hoa Huệ, xã Hồ Bốn)

Báo điện tử Kiến Thức sẽ cùng Nhóm Sống hướng thiện và Nhóm Vì ta cần nhau đang kêu gọi các nhóm khác cùng chung tay để thực hiện chương trình này, hỗ trợ phản và chăn cho toàn bộ cho 07 trường còn lại của huyện Mù Căng Chải.

2. Thời gian

Kế hoạch được lập cho khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 7/2013, để khi bước vào năm học mới, tất cả các trường Mầm non đều có đầy đủ phản và chăn cho các em học sinh. Xem về thời gian cụ thể trong bảng trên.

3.  Phương thức thực hiện

-        Phản được đặt đóng tại chỗ và bàn giao cho trường tại thị trấn Mù Căng Chải. Hiện chúng tôi đã có cơ sở đóng phản đáng tin cậy, giá cả phải chăng và được trường Mầm non Mồ Dề phản hồi về chất lượng tốt.

-        Chăn được đặt may tại Hà Nội. Giá chăn 100.000/chiếc.

-        Sau khi đóng xong phản và chuyển chăn lên thị trấn Mù Căng Chải Báo sẽ tổ chức đoàn công tác lên  thăm tặng quà và bàn giao cho nhà trường.

4. Giám sát đánh giá 

-        Đại diện Báo và BTC sẽ đi kiểm tra ngẫu nhiên một vài điểm của mỗi trường được hỗ trợ, đảm bảo phản và chăn được sử dụng đúng mục đích, không bị thất thoát;

-        Ảnh do nhà trường cung cấp và do phóng viên Báo thông tin, cập nhật trên Kienthuc.net.vn, trên các Trang mạng xã hội của Báo.

-        Sẽ có bài viết về việc hỗ trợ mỗi trường/nhóm trường và bài viết tổng kết về toàn bộ chương trình trên Báo điện tử Kiến Thức.

Thông tin liên lạc:

PHẠM ĐÌNH MẠNH

Phụ trách Truyền thông & Công tác xã hội Báo điện tử Kiến thức

Số 465B, Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội.

Tel: 04.6276-5856.

DĐ: 0974.974.104 / 090.700.1661

Email: manhxuandu@gmail.com

Y!M: dinhmenhmp3

 

Hà Nội, ngày 17 thán 4 năm 2013

Phụ trách Truyền thông và Công tác xã hội

 

Phạm Đình Mạnh

Nguồn tin: sht

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây